mutluluğun resmi i vs you
 • paralel ne demek
 • eczane ne demek
 • fosgen ne demek
 • sadakat ne demek
 • hakim ne demek
 • kaideci ne demek
 • pandik ne demek
 • salat ne demek
 • zindelik ne demek
 • lerzan ne demek
 • nağme ne demek
 • uygunsuz ne demek
 • astım ne demek
 • tsunami ne demek
 • otoban ne demek
 • debimetre ne demek
 • vizite ne demek
 • dalakotu ne demek
 • lezzet ne demek
 • kablocu ne demek
 • yasamak ne demek
 • lava ne demek
 • levent ne demek
 • demokrasi ne demek
 • malkoç ne demek
 • kanon ne demek
 • samut ne demek
 • bazofil ne demek
 • gardenparti ne demek
 • operatris ne demek
 • hafta ne demek
 • payreks ne demek
 • dasit ne demek
 • redevans ne demek
 • nazil ne demek
 • takarrür ne demek
 • alp ne demek
 • gecekondu ne demek
 • abuli ne demek
 • ivaz ne demek
 • efrat ne demek
 • asetilen ne demek
 • kakao ne demek
 • sarf ne demek
 • hacir ne demek
 • zebercet ne demek
 • efileme ne demek
 • asparagas ne demek
 • kamineto ne demek
 • talaş ne demek
 • züğürt ne demek
 • zarif ne demek
 • klişe ne demek
 • yalabık ne demek
 • yağış ne demek
 • tabla ne demek
 • paradigma ne demek
 • otopsi ne demek
 • kadavra ne demek
 • ordövr ne demek
 • elektrot ne demek
 • orkide ne demek
 • hobi ne demek
 • genelleme ne demek
 • optimist ne demek
 • cebir ne demek
 • badiye ne demek
 • mücrim ne demek
 • asalet ne demek
 • engelli ne demek
 • kalamar ne demek
 • durum ne demek
 • lafız ne demek
 • dedantör ne demek
 • uhde ne demek
 • ortopedist ne demek
 • demagogluk ne demek
 • lapilli ne demek
 • ukubet ne demek
 • efemine ne demek
 • olağanüstü ne demek
 • yeis ne demek
 • uhrevi ne demek
 • türkeli ne demek
 • yitirmek ne demek
 • vektör ne demek
 • hadise ne demek
 • Kelimemiz
  lider
  lider Ne Demek?

  Önder, şef - isim

  Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse

  Bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı - spor

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  İhtilal partisinin liderini yakından ilk defa tanıyacaktım.

  Falih Rıfkı Atay

  Politika kargaşalarına gömülmüş liderler, ufukta bekleyen tehlikeyi göremiyorlardı.

  Samiha Ayverdi

  lider Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  lider Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  lider Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  lider Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  lider Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  lider Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  lider Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
  i vs you
   
  dota experts forum cumhurbaşkanı seçimi